sloenglish

Odvetniki

Odvetnik Dušan Golovrški

Leto rojstva: 1963

Datum pridobitve strokovnih nazivov: univ. dipl. iur. s pravniškim državnim izpitom od julija 1994

Delovne izkušnje: pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani (1991-1993), odvetniška kandidatura v odvetniški pisarni Jadek–Pensa (1993-1994), odvetnik od julija 1994 dalje

Delovno področje: civilno, gospodarsko, delovno, denacionalizacije, kazensko

Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina

 

Odvetnica Polona SenicaLeto rojstva: 1976
                                                                
Datumi pridobitve strokovnih nazivov: univ. dipl. iur. s pravniškim državnim izpitom od novembra 2004

Delovne izkušnje: pripravništvo pri odvetniku Dušanu Golovrškem (2001–2004), kandidatka pri odvetniku Dušanu Golovrškem (2004–2006), odvetnica od 2006 dalje

Delovno področje: civilno, gospodarsko, delovno

Tuji jeziki: angleščina, nemščina, hrvaščina

 

Odvetnica Sandra RendićLeto rojstva: 1980

Datumi pridobitve strokovnih nazivov: univ. dipl. iur. od september 2004 dalje, univ. dipl. iur. s pravniškim državnim izpitom od februarja 2011

Delovne izkušnje: odvetniška kandidatka pri odvetniku Dušanu Golovrškem od marca 2011, odvetnica od leta 2013 dalje

Delovno področje: civilno in gospodarsko pravo, odškodnine

Tuji jeziki: angleščina, nemščina, srbščina